Firma Fit Love zawsze starannie dba o Twoją prywatność. Dlatego przetwarzamy tylko te dane, które są nam potrzebne do ulepszania naszych usług, a informacje,
które zebraliśmy o Tobie traktujemy bardzo ostrożnie. Nigdy nie udostępniamy Twoich danych stronom trzecim w celach komercyjnych!

Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania ze strony internetowej i usług świadczonych przez Fit Love. Data początkowa obowiązywania niniejszych warunków to 01.04.2021. Wraz z opublikowaniem nowej wersji, wszystkie poprzednie wersje tracą ważność. W niniejszej polityce prywatności opisano, jakie dane
o Tobie są przez nas gromadzone, do czego służą te dane oraz komu i na jakich
warunkach te dane mogą być ewentualnie udostępniane. Wyjaśniamy Ci również, w jaki
sposób przechowujemy i jak chronimy Twoje dane przed niewłaściwym wykorzystaniem oraz jakie masz prawa w odniesieniu do danych osobowych, które nam przekazujesz.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z naszą osobą kontaktową w sprawach prywatności pod adresem e-mail: info@fitlove.nl

 


Hosting WWW

Kupujemy usługi hostingowe od Kei.pl .

Kei.pl przetwarza dane osobowe w naszym imieniu i nie wykorzystuje Twoich danych do własnych celów. Kei.pl  jest zobowiązana do zachowania tajemnicy i poufności dotyczące państwa danych osobowych.

 

Płatności

Do obsługi płatności w naszym sklepie internetowym używamy platformy
Mollie.com. Mollie.com przetwarza Twoje imię i nazwisko, dane adresowe i zamieszkania oraz dane dotyczące płatności, takie jak numer konta bankowego lub numer karty kredytowej. Mollie.com nie przechowuje Twoich danych dłużej niż zezwalają na to warunki prawne.

Wysyłka i logistyka


Do realizacji dostaw korzystamy z usług DHL, PostNL lub DPD. Dlatego konieczne jest, abyśmy udostępnili Twoje imię i nazwisko, adres i dane zamieszkania tym firmą. DHL, PostNL, DPD wykorzystuje te informacje wyłącznie w celu dostarczenia przesyłki. W przypadku, gdy DHL, PostNL lub DPD angażuje podwykonawców, DHL, Post NL, DPD również udostępnią Twoje dane tym trzecim.

 

Fakturowanie i księgowość


W celu prowadzenia dokumentacji naszej administracji i księgowości korzystamy z usług firm księgowych. Udostępniamy Twoje imię i nazwisko, dane adresowe oraz
szczegóły dotyczące Twojego zamówienia. Twoje dane osobowe będą przesyłane i przechowywane w bezpiecznym miejscu. Zawsze będziemy traktować Twoje dane jako poufne. Firmy te nie wykorzystuje Twoich danych osobowych do celów innych niż opisane powyżej.

 

Zewnętrzne kanały sprzedaży


Sprzedajemy bądź będziemy sprzedawać (część) naszych artykułów za pośrednictwem platformy bol, amazon, marktplaats. Jeśli złożysz zamówienie za pośrednictwem tych platform, udostępnią nam one Twoje zamówienie i dane osobowe. Używamy tych informacji do realizacji Twojego zamówienia. Twoje dane traktujemy poufnie i podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane.

 


Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do celów naszych usług. Oznacza to, że
przetwarzanie danych jest zawsze bezpośrednio związany ze złożonym przez Ciebie zamówieniem. Nie wykorzystujemy Twoich danych do
marketingu (chyba, że o to poprosimy). Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim w innym celu niż w celu wypełnienia obowiązków księgowych i innych obowiązków administracyjnych. Wszystkie te strony trzecie są traktowane jako poufne na podstawie umowy między nimi, a firmą Fit Love lub zobowiązaniem prawnym.

Dane zbierane automatycznie przez naszą stronę internetową są przetwarzane w celu
dalszego ulepszania naszych usług. Te informacje (na przykład adres IP, przeglądarka internetowa i system operacyjny) nie są danymi osobowymi.

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jesteś naszym klientem. Oznacza to, że przechowujemy Twój profil klienta, dopóki nie
wskażesz, że nie chcesz już korzystać z naszych usług. Możesz to zrobić wysyłając e-mail na adres info@fitlove.nl. 

Na podstawie obowiązującego prawa holenderskiego i europejskiego, jako osoba, której dane dotyczą, masz określone prawa w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez nas lub w naszym imieniu. 
Będziemy zawsze wysyłać kopie Twoich danych wyłącznie na Twój
znany już adres e-mail. W przypadku, gdy chcesz otrzymać dane na inny adres e-mail, poprosimy Cię o identyfikację. 

Masz prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do holenderskiego organu ochrony danych, jeśli podejrzewasz, że wykorzystujemy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób.

Zawsze masz prawo do wglądu do danych, które przetwarzamy lub przetworzyliśmy, a które dotyczą Twojej osoby. Możesz złożyć wniosek w tej sprawie do naszej osoby kontaktowej na adres info@fitlove.nl. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoje zapytanie. Jeśli Twoja prośba zostanie uwzględniona, wyślemy Ci kopię wszystkich danych na znany nam adres e-mail.

W niektórych przypadkach masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez lub w imieniu Fit Love. W przypadku
wniesienia sprzeciwu niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych do czasu rozstrzygnięcia sprzeciwu. Jeśli Twój sprzeciw będzie uzasadniony, prześlemy kopie, które przetwarzamy lub udostępniliśmy, a następnie trwale zaprzestaniemy przetwarzania tych informacji.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Jednak zawsze znajdziesz najnowszą wersję na tej stronie. 

Dane kontaktowe:

Fit Love 

Alblasserdamstraat 10-031 

3076 JZ Rotterdam

The Netherlands 

 

KVK (REGON): 82050163

BTW (NIP): NL003633757B04


Tel: +31 685422750
E-mail: info@fitlove.nl
Osoba kontaktowa w sprawach prywatności: Grzegorz Majkowski